let rec v_zero v = match v with
        |N i -> N 0
        |R f -> R 0.
        |Vec (size, vec) -> make_vector size (fun i -> v_zero (vec i))
        |Zero -> Zero (* Danger! *)
        |W -> R 0.